Zasady

 

Zasady obowiązujące podczas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu w nocy wybranej trasy, medytowaniu rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami.

 

EDK ma charakter indywidualny. W razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń podczas wędrówki, jesteś zdany wyłącznie na własne siły.

 

Uczestnictwo ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Biorąc w niej udział robisz to na własną odpowiedzialność.

 

Zapoznaj się z przebiegiem trasy i oceń, czy jesteś w stanie ją przejść.

 

Decydując się na udział bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z tym wydarzeniem.

 

W czasie drogi krzyżowej poruszamy się samotnie lub w zwartych, nie większych niż 10 osobowych grupach.

 

Każda osoba w grupie ma założone elementy odblaskowe.

 

Poruszamy lewą stroną jezdni, osoba idąca z przodu trzyma zapaloną latarkę z białym światłem, osoba idąca z tyłu również trzyma zapaloną latarkę z białym światłem.

 

Podążając drogą kierujemy się załączonym opisem trasy.

 

Podczas EDK obowiązuje zasada milczenia.